Voorwoord
Zoals zovele jongeren was ook ik geïnteresseerd in de verhalen over het vroegere Abcouder Slot. Waar het lag was snel bekend, maar zo gauw je er meer vragen over had, moesten de mensen je het antwoord schuldig blijven. Nu jaren later is mijn interesse voor de middeleeuwen er nog steeds, en toen ik onlangs enkele boeken over kastelen vond waarin het Abcouder Slot werd vermeld, heb ik die informatie meteen verslonden. Tot mijn grote verbazing vond ik na betere bestudering van de daarin aanwezige tekeningen vele feiten die mijns inziens verkeerd geïnterpreteerd waren. Om het een en ander recht te zetten besloot, ik zoveel mogelijk informatie te verzamelen, zowel geschriften als afbeeldingen, om tot een duidelijker totaalbeeld te komen.

Om verwijzingen naar andere tekeningen te vergemakkelijken, worden ze benoemd met de initialen van de tekenaar of graveur en een opvolgend nummer. Alle afbeeldingen komen op chronologische volgorde aan bod.
Het gaat hier hoofdzakelijk over het slot zelf en niet echt zijn bewoners of het dorp. Deze informatie heb ik wel reeds tot mijn beschikking, maar ik heb er nog niet de tijd voor genomen dit tot een leesbaar stuk om te zetten.

Voor de Abcouder jeugd die dit leest hoop ik dat alle vragen die vroeger voor mij onbeantwoord bleven hiermee een stuk duidelijker worden.

Zelf hoop ik dat er vanuit de gemeente ooit genoeg interesse ontstaat om monumentenzorg (financieel) zover te krijgen dat ze in ieder geval de fundamenten blootleggen en deze op zouden kunnen metselen tot maaihoogte. Maak hier een mooi pad langs met wat borden met informatie, en Abcoude is dan weer een heel stuk historie rijker.

Arnold Berkhout

Alle informatie door mij uit afbeeldingen afgeleid betreffen mijn persoonlijke visie, en ik pretendeer nergens dat dit ook daadwerkelijk zo is. Alleen professioneel onderzoek zou dat uit kunnen wijzen.